Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 96
Số lượng câu trả lời 18
Điểm GP 0
Điểm SP 7

Người theo dõi (1)

U Minh Nhật

Đang theo dõi (4)

Mai Hiền
Ngố ngây ngô
Tùng