Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 234
Số lượng câu trả lời 19
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (2)

Minh Ngoc
U Minh Nhật

Đang theo dõi (4)

Mai Hiền
Ngố ngây ngô
Tùng