Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 1223
Điểm GP 111
Điểm SP 969

Người theo dõi (87)

Đang theo dõi (3)

Ngố ngây ngô
ĐTT