Bài 20 : Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)

Vì người làm nghề ca hát đó nếu được đi học thì họ sẽ đi học và sẽ truyền dòng nhạc của mình vào lớp học, thầy giáo như thế làm "ô uế" trường học, gây "dâm tục", không văn hóa (vì triều đình từ khi áp dụng nhạc cung đình của Lương Đăng vào thì vua bảo bỏ dòng nhạc này đi vì cho rằng khi nghe dòng nhạc này, người ta sẽ bị mê muội đi, có hành động không đúng đắn với chính quyền, nhân dân) gây tổn hại đến văn hóa Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Nho giáo (thời Lê thánh tông).

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân Hôm qua lúc 20:54

Theo quan điểm Nho giáo, những người làm nghề hát xướng bị coi là dạng lười biếng chỉ rong chơi ca hát, đánh khinh không được xếp vào loại công dân hữu ích, bị xem là “xướng ca vô loài”. Đây là những thiệt thòi rất lớn đối với những người xuất thân từ con nhà hát xướng cũng là tổn thất cho nền kinh trị đường thời.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 14 tháng 1 lúc 21:17

 Bảng so sánh nhà nước thời Lê sơ và nhà nước thời Lý - Trần:

 

Nhà nước thời Lý - Trần

Nhà nước thời Lê sơ

Thành phần quan lại

Chủ yếu là quý tộc, vương hầu

Các nho sĩ trí thức đỗ đạt, có học vị thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau. Không còn tầng lớp quý tộc thời Trần.

Tổ chức bộ máy chính quyền

- Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng chưa hoàn chỉnh bằng thời Lê sơ.

- Là nhà nước quân chủ quý tộc.

- Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chỉ huy quân đội.

- Hoàn chỉnh hơn, chặt chẽ hơn, tính tập quyền cao hơn.

- Là nhà nước quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền cao độ, mang tính quan liêu.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 11 tháng 1 lúc 11:21

thời Trần hay thời Lê sơ vậy bạn

Bình luận (1)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 2 tháng 7 2020 lúc 21:02

Biết đc tôn giáo giữ vị trí độc tôn thời Lê Sơ

- Từ cuối thế kỉ XIV, Phật giáo và Đạo giáo suy tàn dần.

- Đến thời Lê Sơ, Nho giáo được chính thức nâng lên địa vị độc tôn, trở thành hệ tư tưởng chính thống của nhà nước phong kiến và vị trí đó được duy trì đến cuối thế kỉ XIX.

- Số người theo đạo Phật, Đạo giáo giảm bớt .

- Nhà nước phong kiến ban hành nhiều điều lệnh nhằm hạn chế sự phát triển của Phật giáo, thiết lập tôn ti trật tự xã hội của Nho giáo trong nhân dân.

- Sự phát triển của giáo dục cũng góp phần củng cố vị trí của Nho giáo

Bình luận (0)
Thảo Phương
Thảo Phương CTV 2 tháng 7 2020 lúc 20:56

Tình hình nho giáo đạo giáo Phật giáo ở thế kỉ XVI-XVII

- Nho giáo từng bước suy thoái, tôn ti trật tự phong kiến không còn được tôn trọng như trước mặc dù chính quyền Lê- Trịnh, Nguyễn tìm mọi cách củng cố

- Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện phục hồi lại vị trí của mình nhưng không được như thời Lý, Trần.

+ Chùa quán được xây dựng thêm

+ Nhiều vị chúa quan tâm xây dựng, sửa sang các ngôi chùa lớn

+ Nhân dân, quan chức cũng đóng góp tiền của, ruộng đất, sửa sang chùa chiền , đúc đồng, tô tượng

Bình luận (0)
Harry Potter
Harry Potter 2 tháng 7 2020 lúc 19:53
Nho giáo, phật giáo, đạo giáo ở thế kỉ XVI - XVIII Ở các thế kỉ XVI - XVII, Nho giáo vẫn được chính quyền phong kiến đề cao trong học tập, thi cử và tuyển lựa quan lại. Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế ở thế kỉ XV, nay lại được phục hồi. Trong nông thôn, nhân dân ta vẫn giữ nếp sống văn hoá truyền thông. Hình thức sinh hoạt văn hoá qua các lễ hội đã thắt chặt tình đoàn kết trong thôn xóm và bồi đắp tinh thần yêu quê hương, đất nước .
Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 2 tháng 7 2020 lúc 15:57

Ý nghĩa :

chủ trương : ngụ binh ư nông

quyết tâm củng cố quân đội , kiên quết bảo vệ chủ quyền , biên giới bảo vệ tổ quốc

đề cao trách nhiệm bảo vệ tổ quốc đối vs moij người dân ,trừng trịch thích đáng vs những kẻ bán nc

Bình luận (0)
Tạ Liên
Tạ Liên 25 tháng 6 2020 lúc 11:52
Đối với quân đội, thời Lê Sơ đã tổ chức theo chế độ “ngụ binh ư nông” nghĩa là: Quân đội được chia làm hai bộ phận chính là quân triều đình và quân ở địa phương. Quân đội thời Lê Sơ được chia ra thành các binh chủng riêng biệt, bao gồm: Bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh. Vũ khí của quân đội thời này là sử dụng đao kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo. Hằng năm, quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận để rèn luyển và củng cố đội quân. Đối với những đội quân mạnh sẽ được bố trí ở những vùng biên giới để bảo vệ lãnh thổ đất nước.
Bình luận (0)
Cuc Pham
Cuc Pham 24 tháng 6 2020 lúc 21:03

* Tổ chức quân đội thời Lê sơ:

- Quân đội thời Lê sơ tổ chức theo chế độ "ngụ binh ư nông"

- Quân đội có hai bộ phận chính: quân ở triều đình và quân ở các địa phương.

- Các binh chủng: bộ binh, thủy binh, tượng binh, kị binh.

- Vũ khí: đao, kiếm, giáo, mác, cung tên, hỏa đồng, hỏa pháo.

- Hàng năm, quân lính được luyện tập võ nghệ, chiến trận. Vùng biên giới đều có bố trí quân đội mạnh canh phòng và bảo vệ, không để xâm lấn.

* Nhận xét:

- Thể hiện thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ của Tổ quốc, mỗi tấc đất của Tổ quốc mất đi phải đòi lại cho bằng được, không để cho kẻ thù xâm phạm lãnh thổ.

- Đây cũng là lời răn đe, bài học cho các thế hệ trong việc giữ gìn biên cương lãnh thổ của đất nước.

Bình luận (0)
Yến Nguyễn
Yến Nguyễn CTV 23 tháng 6 2020 lúc 8:53

Nền giáo dục thịnh đạt, phát triển toàn diện:

+ Trường học được mở ở nhiều nơi (trung ương, địa phương).

+ Quan lại chủ yếu là người có học thức, đỗ đạt, được đào tạo bài bản.

- Nền giáo dục và khoa cử trọng Nho, Khổng giáo.

+ Nho học được độc tôn.

+ Phật giáo và Đạo giáo bị hạn chế.

- Khoa cử quy củ chặt chẽ:

+ Các kỳ thi có thời gian định kỳ đều đặn.

+ Quy chế thi chặt chẽ, ngày càng hoàn thiện

Để phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc ta, những học sinh như em những người còn ngồi trên ghế nhà trường, ngày càng phấn đấu hơn nữa học tập, đạt kết quả cao,không phụ lòng mong mỏi của thầy cô giáo, bố mẹ. Hơn nữa, còn phải phát triển toàn diện, tham gia các hoạt động tập thể tích cực, nâng cao kỹ năng mềm, hoàn thiện bản thân.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN