Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

︵✰Ah
25 tháng 7 lúc 16:06

Để bảo vệ những phiên chợ cũ. Tránh như vậy để tạo điều kiện cho chợ mới phát triển. Tránh tình trạng tranh giành khách hàng của nhau.

Bình luận (0)
Sunflower
10 tháng 5 lúc 8:47

image

Bình luận (0)
Aaron Lycan
6 tháng 5 lúc 15:04

Sự kiện đánh dấu sự kết thúc thắng lợi cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là sự kiện Hội thề Đông Quan

Bình luận (0)
Phong Thần
17 tháng 4 lúc 11:59

Sao câu hỏi lại lạ thế a?

Bình luận (2)
Hoàng Lê Đức
25 tháng 4 lúc 20:54

help

 

Bình luận (0)

Nguyên nhân thắng lợi:

- Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

- Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

ý nghĩa:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.

Bình luận (1)
Lê Trang
16 tháng 4 lúc 21:00

Nguyên nhân:

- Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

- Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

Ý nghĩa:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.

Bình luận (1)

Nguyên nhân thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn bao gồm:

- Phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân đánh giặc.

- Nghĩa quân Lam Sơn được nhân dân ủng hộ.

- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, tinh thần quyết chiến đánh giặc, đã tham gia, giúp đỡ cuộc khởi nghĩa vượt qua mọi khó khăn.

- Có sự lãnh đạo tài tình, mưu lược của bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa, tiêu biểu là Lê Lợi, Nguyễn Trãi... đưa ra những kế sách đúng đắn để đưa cuộc khởi nghĩa đến thắng lợi, biết kết hợp sức mạnh quân sự và ngoại giao để chiến thắng kẻ thù.

Ý nghĩa LS:

- Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh.

- Đất nước sạch bóng quân xâm lược, giành lại được độc lập, tự chủ, chủ quyền dân tộc.

- Mở ra thời kì phát triển mới của xã hội, đất nước, dân tộc Việt Nam - thời Lê sơ.

Bình luận (1)
Quang Nhân
9 tháng 4 lúc 19:38

Chiến tranh Lê Mạc kết thúc vào năm 1677.

Bình luận (0)

Năm 1677 nha bạn!

Chúc bạn học tốt!! ^^

Bình luận (0)
Trần
9 tháng 4 lúc 19:47

1533-1567

Bình luận (0)

Nguyễn Chích

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Kim Anh
7 tháng 4 lúc 21:18

viết đoạn văn 200 chữ em làm gì để giữ gìn truyền thống quê hương và truyền thông gia đình yeu

Bình luận (0)
Sunflower
7 tháng 4 lúc 21:20

Năm 1418. Ở núi Lam Sơn - Thanh Hoá

Bình luận (0)
ʟɪʟɪ
7 tháng 4 lúc 21:20

Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào năm 1418, ở Lam Sơn- Thanh Hóa

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN