Bài 13. Di truyền liên kết

a)

Vì tế bào  sinh dục đực và cái có số lần nguyên phân bằng nhau mà 1 tb sinh tinh tạo 4 tinh trùng 1 tế bào sinh trứng tạo 1 trứng nên tinh trùng gấp 4 lần trứng

=> số trứng là 240/5=48

=> Số tinh trùng là 240-48=192

b)

 48 trứng=> 48 tế bào sinh trứng

tế bào sinh trứng = tế bào sinh tinh = 48

Bình luận (1)

Một tế bào sinh dục sơ khai đực giảm phân cho 4 giao tử đực ( tinh trùng ).

Một tế bào sinh dục sơ khai cái giảm phân cho 1 giao tử cái ( trứng ).

→ Số tinh trùng được tạo ra gấp 4 lần số trứng được tạo ra.

Gọi a là số trứng được tạo ra.

→ Số tinh trùng được tạo ra là : 4a

Ta có :

4a+a=640

⇒5a=640

⇒a=128

Vậy số trứng được tạo ra là 128

Còn số tinh trùng được tạo ra là : 128.4=512

b.

Số tế bào sinh tinh là :

512:4=128( Tế bào )

Số tế bào sinh trứng là :

128:1=128( Tế bào )

Gọi x là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai đực và cái nói trên.

Ta có : 2x=128

⇒x=7

=> Số tế bào sinh tinh là 128 tế bào; Số tế bào sinh trứng là 128 tế bào; Tế bào sinh dục sơ khai đực và cái nói trên thực hiện nguyên phân 7 lần.

Bình luận (0)
No Name =))
No Name =)) 6 tháng 1 lúc 18:41

Khi gen tự nhân đôi 2 lần thì tổng số nu môi trường tự do cung cấp là:

(22-1).1600=4800(nu)

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 20 tháng 12 2020 lúc 22:07

Mạch gốc: -X-A-X-A-T-X-T-G-

Mạch bổ sung: -G-T-G-T-A-G-A-X-

Bình luận (0)

mạch mới 

- X-A-X-A-U-X-U-G-

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
Nguyễn Trần Thành Đạt CTVVIP 20 tháng 12 2020 lúc 8:53

(Aa,Bb) x (Aa,Bb)

+) Nếu tỉ lệ là: 9:3:3:1 -> Tuân theo QL phân li độc lập => 2 cặp gen trên nằm trên 2 cặp NST khác nhau.

+) Nếu tỉ lệ khác 9:3:3:1 -> Tuân theo QL di truyền liên kết => 2 cặp gen trên cùng nằm trên 1 cặp NST.

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 2 tháng 12 2020 lúc 15:04

Qui ước: A: cao > a: thấp

B: đỏ >> b: vàng

P thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản. F1 thu được toàn cây cao, quả đỏ -> F1 dị hợp 2 cặp gen

TH1: Qui luật phân ly độc lập

F1 x aabb: AaBb x aabb

G: 1/4 AB : 1/4 Ab : 1/4 aB : 1/4 ab x ab

F2: 1/4AaBb : 1/4Aabb : 1/4aaBb : 1/4aabb

(25% cây thân cao, quả đỏ : 25% cây thân cao, quả vàng : 25% cây thân thấp, quả đỏ : 25% cây thân thấp,quả vàng)

TH2: Qui luật liên kết gen

F1 lai phân tích: AB/ab x ab/ab

G: 1/2AB : 1/2ab x ab

F2: 1/2AB/ab : 1/2ab/ab

(50% cây thân cao,quả đỏ : 50% cây thân thấp,quả vàng)

TH3: Qui luật liên kết gen

F1 lai phân tích: Ab/aB x ab/ab

G: 1/2Ab : 1/2aB x ab

F2: 1/2Ab/ab : 1/2aB/ab

(50% cây thân cao,quả vàng : 50% cây thân thấp,quả đỏ)

Bình luận (0)
Mai Hiền
Mai Hiền Giáo viên 4 tháng 11 2020 lúc 8:52

1 tế bào sinh tinh tạo ra 4 giao tử gồm 2 loại khi không có hoán vị gen

Kiểu gen của các loại giao tử là: ABDXE, abdY hoặc ABDY, abdE hoặc AbdXE, aBDY hoặc AbdY, aBDXE

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN