Bài 11. Bài luyện tập 2

Tagami Kera
12 tháng 11 2020 lúc 13:36

a,X=e+p+n=48

<=>2p+n=48(1)

2p=2n

<=>p=n(1)

Từ 1 và 2 =>3p=48 =>p=e=n=48:3=16

b, Số prton của X=16

=> X là Lưu Huỳnh (S)

PTK : X là 32đvC

Bình luận (0)
Vũ Hào Anh Quang
2 tháng 11 2020 lúc 21:49

Câu đầu đúng nha

BaO

C Cl2

Al(OH)3

Bình luận (0)
Codfish_Beatbox
27 tháng 10 2020 lúc 16:21

A có CTHH: Fe2O3

a, ý nghĩa:

- Oxit sắt đc tạo ra từ 2 ng tố hóa học: Fe, O

- có 2 ng tử ng tố Fe và 3 ng tử nguyên tố O trong 1 phân tử

- PTK: 56.2+16.3=160 (g/mol) (hay dvC)

b, ta có

160.1,66.10^-26=265,6.10^-26(g)

c, có công thức n=m/M

n=160/160=1

Vây có 1 phân tử A trong 160g

c, %O=2x16×100%/160=32%

%Fe=100%-32%=68%

Bình luận (0)
Suri Anh
26 tháng 10 2020 lúc 23:01
https://i.imgur.com/fgUEDgK.jpg
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN