Bài 1 : Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Mai Thùy Trang
Mai Thùy Trang 20 tháng 12 2020 lúc 9:51

Hệ thống XHCN đánh dấu bởi sự ra đời của "Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)"

Bình luận (0)
Cậu Nhỏ
Cậu Nhỏ 10 tháng 11 2020 lúc 20:24

ở trên mạng không có nha các bạn

Bình luận (0)
AFK_VIETNAM
AFK_VIETNAM 27 tháng 11 2020 lúc 21:00

C nha

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 1 tháng 11 2020 lúc 21:02

1.

* Thành tựu:

a. Công cuộc khôi phục kinh tế ( 1945- 1950)

- Hậu quả của chiến tranh rất nặng nề ( khoảng 27 triệu người chết, gần 2000 tp bị phá hủy)

- LX hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trong 4 năm 3 tháng, trước thời hạn 9 tháng.

- Năm 1950, sản lượng CN tăng 73%, sản lượng nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh.

- Năm 1949 Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ.

b. LX xây dựng CNXH từ 1950 đến nửa đầu những năm 70.

+ Công nghiệp: LX trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai thế giới sau Mĩ, đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân và đã chiếm lĩnh nhiều đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực KH-KT

+ Nông nghiệp: Sản lượng nông phẩm tăng trung bình 16% .

+ Khoa học – Kĩ thuật:

- 1957 LX là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo .

- 1961 LX đã phóng con tàu vũ trụ đưa nhà du hành Gagarin bay vòng quanh Trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.

+chính trị: ổn định

+Xã hội có nhiều biến đổi: Công nhân chiếm 55% lao động cả nước, 3/4 dân số có trình độ trung học và đại học.

c. Chính sách đối ngoại :

- Thực hiện chích sách bảo vệ hòa bình thế giới.

- Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 1 tháng 11 2020 lúc 21:03

2.

Những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu:

- Một là, do đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Thêm vào đó là sự thiếu dân chủ và công bằng đã làm tăng thêm sự bất mãn trong quần chúng.

- Hai là, không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạng trì trệ, khủng hoảng về kinh tế, xã hội. Chẳng hạn như ở Liên Xô, trong những năm 70 của thế kỉ XX phải nhập lương thực của các nước Tây Âu.

- Ba là, khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng. Đặc biệt là sai lầm khi thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng, từ bỏ quyền lãnh đạo cao nhất của Đảng.

- Bốn là, sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước có tác động không nhỏ làm cho tình hình trở nên thêm rối loạn.

Bình luận (0)
Bánh Đậu Xanh
Bánh Đậu Xanh 24 tháng 12 2020 lúc 17:46

Nguyên nhân tan rã +Đường lối lãnh đạo chủ quan , duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân khó khăn, thiếu dân chủ công bằng +không bắt kịp KH-KT thế giới dẫn đến tình trạng trị trệ, khủng hoảng KT-XH +Tiến hành cải tổ phạm nhiều sai lầm trên nhiều mặt +Sự chống phá các thê lực thù địch trong và ngoài nước.

Bình luận (0)
Phương Dung
Phương Dung 31 tháng 10 2020 lúc 20:06

Nguyên nhân tan rã

+Đường lối lãnh đạo chủ quan , duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân khó khăn, thiếu dân chủ công bằng

+không bắt kịp KH-KT thế giới dẫn đến tình trạng trị trệ, khủng hoảng KT-XH

+Tiến hành cải tổ phạm nhiều sai lầm trên nhiều mặt

+Sự chống phá các thê lực thù địch trong và ngoài nước.

Bình luận (0)
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN