Hóa học

Quang Nhân
Quang Nhân 1 giờ trước (15:48)

Chất màu thường là muối clorua kim loại thích hợp như Stronti (đỏ cam), Natri (vàng) hoặc đồng (xanh). Qua nghiên cứu của các nhà hóa học, mỗi một kim loại khi đốt sẽ cho ra một màu sắc khác nhau trên ngọn lửa.

Thành phần hóa học của pháo hoa : 

Nhiên liệu gọi là ‘star” để đốt, thường dựa trên nền kim loại, bột kim loại, bột màu đen, một dạng thuốc súng (hỗn hợp của lưu huỳnh, than và kali nitrat)

-  Chất oxy hóa được dùng để tạo ra Oxy để hỗ trợ quá trình đốt cháy nhiên liệu. Những chất thường được sử dụng là các perchlorate (ClO4–), clorat (ClO3–) hoặc nitrat (NO3–), nhưng cũng có thể có chứa cromat (CrO42-) hoặc oxit (ví dụ: Cu2O, Fe3O4, ZnO2)

-  Chất kết dính (sure)để liên kết mọi thứ lại với nhau chẳng hạn như gum hoặc nhựa. Các chất này thường có dạng hợp chất hữu cơ, thường là dextrin, sau đó có thể hoạt động như một nhiên liệu sau khi đánh lửa. Chất nhựa được thêm vào pháo hoa để giữ các thành phần với nhau, ngoài ra giảm độ nhạy cảm cho cả việc sốc và tác động.

- Clo tạo ra phản ứng truyền tải màu sắc của kim loại, tăng cường cường độ màu. Các kim loại nhóm II như Strontium ít được dùng thường xuyên hơn, vì người ta cho rằng kim loại (I) clorua (ví dụ: SrCl) tạo ra màu chứ không phải là ion kim loại nhóm (II) (ví dụ: SrCl2).

 

  
Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (13:53)

\(C+O_2\underrightarrow{t^0}CO_2\) ( Cacbon dioxit) 

\(4P+5O_2\underrightarrow{t^0}2P_2O_5\)( Diphotpho pentaoxit)

\(H_2+\dfrac{1}{2}O_2\underrightarrow{t^0}H_2O\) ( Nước hay dihidro monooxit)

\(4Al+3O_2\underrightarrow{t^0}2Al_2O_3\) ( Nhôm oxit) 

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (13:59)

C + O2 --to--> CO2 (Khí cacbonic)

4P + 5O2 --tO--> 2P2O5 (đi photpho pentaoxit)

H + O2 --to--> H2O (Nước)

4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3 (Nhôm oxit)

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (13:46)

- Biện pháp dập tắt sự cháy :

 + Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy ; 

 + Cách li chất cháy với oxi

- Nếu thực hiện được các biện pháp đó sẽ dập tắt được sự cháy vì khi đó điều kiện để sự cháy diễn ra đã không còn và dĩ nhiên sự cháy không thể tiếp tục được nữa.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (13:53)

Oxit axit: thường là oxit của phi kim tương ứng với 1 axit 

CO2 , SO2 , P2O5 

Oxit bazơ : thường là oxit của kim loại và tương ứng với 1 bazơ.

Na2O , MgO , Fe2O3 

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (13:52)

Chọn các phát biểu đúng.

Oxit là hợp chất của oxi với:

A. một nguyên tố kim loại khác.

B. một nguyên tố phi kim khác.

C. các nguyên tố hóa học khác.

D. một nguyên tố hóa học khác.

E. các nguyên tố kim loại.

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (13:47)

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai.

A. Oxit được chia ra làm hai loại chính là: Oxit axit và oxit bazo.

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazo.

D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

G. Oxit bazo là oxit của kim loại và tương ứng với một bazo.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (14:05)

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là sai.

A. Oxit được chia ra làm hai loại chính là: Oxit axit và oxit bazo.

B. Tất cả các oxit đều là oxit axit.

C. Tất cả các oxit đều là oxit bazo.

=> Oxit gồm 4 loại : oxit axit, oxit bazo , oxit trung tính và oxit lưỡng tính.

D. Oxit axit thường là oxit của phi kim và tương ứng với một axit.

E. Oxit axit đều là oxit của phi kim.

=> Hầu hết oxit axit đều là oxit của phi kim trừ : Mn2O7 ,..

G. Oxit bazo là oxit của kim loại và tương ứng với một bazo.

Bình luận (0)

Là phản ứng phân hủy, vì: phản ứng hóa học trong đó hai hoặc nhiều sản phẩm được hình thành từ một chất phản ứng duy nhất được gọi là phản ứng phân hủy.

Bình luận (0)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (14:00)

a)  2KMnO4   K2MnO4  +  MnO2  + O2

b)  CaO  +  CO2   →   CaCO3

c)  2HgO    2Hg  +  O2

d)  Cu(OH)2    CuO  + H2O

In đậm : phản ứng phân hủy

In nghiêng : phản ứng hóa hợp

Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới.

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 3 giờ trước (13:51)

Hãy chỉ ra các phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi trong các phản ứng dưới đây:

a)  2H2  +  O2  2H2O

b)  2Cu    +  O2   →   2CuO

c)  H2O   +  BaO  →  Ba(OH)2

d)  3H2O   +  P2O5   →  2H3PO4 

#Phản ứng hóa học có xảy ra sự oxi hóa :)

Bình luận (2)
Quang Nhân
Quang Nhân 3 giờ trước (13:58)

a)  2H2  +  O2  2H2O

b)  2Cu    +  O2   →   2CuO

c)  H2O   +  BaO  →  Ba(OH)2

d)  3H2O   +  P2O5   →  2H3PO4

Diễn ra sự oxi hóa khi : cho các chất phản ứng với O2 

Bình luận (0)
Bùi Thế Nghị
Bùi Thế Nghị Giáo viên 7 giờ trước (9:56)

nO2 = 6,72:22,4 = 0,3 mol , nP = 6,2 : 31 = 0,2 mol

4P + 5O2 → 2P2O5

Ta có tỉ lệ \(\dfrac{0,2}{4}\)<\(\dfrac{0,3}{5}\)=> Oxi dư, photpho phản ứng hết

Theo tỉ lệ PTHH => nP2O5 = 1/2nP = 0,1 mol

=> mP2O5 = 0,1.142 = 14,2 gam

Bình luận (0)
Loading...