Bài 5.: Bản vẽ nhà

Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Kí hiệu các bộ phận ngôi nhà:

Hình

Bộ phận

a

Cửa sổ kép

b

Cầu thang trên mặt cắt

c

Cửa đi đơn hai cánh

d

Cầu thang trên mặt bằng

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

a) Mặt đứng

b) Mặt cắt

c) Mặt bằng

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Trình tự đọc

Nội dung đọc

Kết quả đọc

1. Khung tên

- Tên ngôi nhà

- Tỉ lệ

- Nhà mái bằng

- 1 : 100

2. Hình biểu diễn

Tên gọi các hình biểu diễn

- Mặt đứng

- Mặt bằng

- Mặt cắt

3. Kích thước

- Kích thước chung

- Kích thước từng bộ phận

- 14400 × 7000 × 4200

- Phòng khách, phòng bếp: 6200 × 4800

- Nhà vệ sinh: 4800 × 2200

- Phòng ngủ 1:

4800 × 3000

- Phòng ngủ 2:

7000 × 3000

- Hành lang: 9400 × 2200

4. Các bộ phận

- Số phòng

 

 

- Số cửa đi và cửa sổ

 

- Các bộ phận khác

- 1 phòng khách, phòng bếp; 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh.

- 1 cửa đi đôi, 3 cửa đi đơn, 5 cửa sổ

- Hành lang

Trả lời bởi Minh Lệ
Nguyễn Trần Thành Đạt
Hướng dẫn giải Thảo luận (1)

Tham khảo

Sưu tầm một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản và nêu nhận xét về cách bố trí các phòng. (ảnh 1)

Nhận xét về cách bố trí các phòng:

- Căn hộ có: 1 phòng khách, 1 phòng ăn + bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh chung.

- Các phòng ngủ bố trí về một phía, phòng khách và phòng ăn + bếp bố trí về một phía. Trả lời bởi Minh Lệ