Bài 4.: Bản vẽ lắp

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. NỘI DUNG BẢN VẼ LẮP

loading...
Bản vẽ lắp.hoc24

* Bản vẽ lắp:

- Là bản vẽ kĩ thuật thể hiện một sản phẩm gồm nhiều chi tiết lắp ráp tạo thành. 

- Dùng làm tài liệu cho quá trình thiết kế, lắp ráp, kiểm tra và sử dụng sản phẩm.

* Nội dung của bản vẽ lắp:

- Hình biểu diễn: 

+ Các hình chiếu và hình cắt thể hiện hình dạng kết cấu.

+ Vị trí của các chi tiết trong sản phẩm.

- Kích thước: 

+ Kích thước chung toàn bộ sản phẩm.

+ Kích thước lắp ráp giữa các chi tiết,...

- Bảng kê: 

+ Số thứ tự.

+ Tên gọi chi tiết.

+ Số lượng.

+ Vật liệu.

- Khung tên: 

+ Tên sản phẩm.

+ Tỉ lệ.

+ Kí hiệu bản vẽ.

+ Nơi thiết kế (chế tạo),...

II. ĐỌC BẢN VẼ LẮP

Khi đọc bản vẽ lắp, thường theo trình tự trình bày:

1. Khung tên

- Tên gọi sản phẩm.

- Tỉ lệ bản vẽ.

2. Bảng kê

- Tên gọi chi tiết và số lượng.

3. Hình biểu diễn

- Hình chiếu.

- Các hình biểu diễn khác.

4. Kích thước

- Kích thước chung: chiều dài, rộng và chiều cao toàn bộ sản phẩm.

- Kích thước lắp ráp: kích thước chung của hai chi tiết lắp với nhau.

- Kích thước xác định khoảng cách giữa các chi tiết.

5. Phân tích các chi tiết

- Vị trí của các chi tiết.

6. Tổng hợp

- Trình tự tháo lắp.

loading...
Bản vẽ lắp của bộ bản lề.hoc24