Bài 5.: Bản vẽ nhà

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. NỘI DUNG BẢN VẼ NHÀ

- Bản vẽ nhà là bản vẽ kĩ thuật, được dùng trong thiết kế và thi công xây dựng ngôi nhà.

- Các hình biểu diễn của bản vẽ nhà gồm:

+ Mặt đứng: được dùng để biểu diễn hình dạng bên ngoài của ngôi nhà.

loading...
Mặt đứng.hoc24

+ Mặt bằng: được dùng đề diễn tả vị trí, kích thước các tường,...

loading...
Mặt bằng.hoc24

+ Mặt cắt: biểu diễn các bộ phận và kích thước của ngôi nhà theo chiều cao.

loading...
Mặt cắt.hoc24

II. KÍ HIỆU QUY ƯỚC MỘT SỐ BỘ PHẬN CỦA NGÔI NHÀ

Trên bản vẽ nhà, người ta dùng các kí hiệu quy ước để vẽ các bộ phận của ngôi nhà.​

Tên gọi

Kí hiệu

Tên gọi

Kí hiệu

1. Cửa đi đơn một cánh

loading...

4. Cửa sổ kép

loading...

2. Cửa đi đơn hai cánh

loading...

5. Cầu thang trên mặt cắt

loading...

3. Cửa sổ đơn

loading...

6. Cầu thang trên mặt bằng

loading...

III. ĐỌC BẢN VẼ NHÀ

Trình tự đọc bản vẽ ngôi nhà:

1. Khung tên

- Tỉ lệ.

- Tên gọi ngôi nhà.

2. Hình biểu diễn

- Tên gọi các hình biểu diễn.

3. Kích thước

- Kích thước chung.

- Kích thước từng bộ phận.

4. Các bộ phận

- Số phòng.

- Sổ cửa đi và cửa sổ.

- Các bộ phận khác.