Bài 5.: Bản vẽ nhà

Nguyễn Trần Thành Đạt

Em có biết các kí hiệu trên hình 5.1 được dùng để kí hiệu các bộ phận nào của ngôi nhà không?

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:46

Tham khảo

Kí hiệu các bộ phận ngôi nhà:

Hình

Bộ phận

a

Cửa sổ kép

b

Cầu thang trên mặt cắt

c

Cửa đi đơn hai cánh

d

Cầu thang trên mặt bằng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết