Bài 5.: Bản vẽ nhà

Nguyễn Trần Thành Đạt

Hãy quan sát hình 5.2 và cho biết các hình a,b,c tương ứng với loại hình biểu diễn nào?

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:46

a) Mặt đứng

b) Mặt cắt

c) Mặt bằng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết