Bài 5.: Bản vẽ nhà

Nguyễn Trần Thành Đạt

Sưu tầm một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản và nêu nhận xét về cách bố trí các phòng.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:47

Tham khảo

Sưu tầm một số bản vẽ mặt bằng ngôi nhà hoặc căn hộ đơn giản và nêu nhận xét về cách bố trí các phòng. (ảnh 1)

Nhận xét về cách bố trí các phòng:

- Căn hộ có: 1 phòng khách, 1 phòng ăn + bếp, 3 phòng ngủ, 1 phòng vệ sinh chung.

- Các phòng ngủ bố trí về một phía, phòng khách và phòng ăn + bếp bố trí về một phía.
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết