Đại số lớp 7

:)))))

với giá trị nào của m thì đa thức : (1-m)x^2 + 5mx + m^2 + 1 có nghiệm là 2

Song Thư
Hôm kia lúc 16:37

Thay \(x=2\) vào \(\left(1-m\right)x^2+5mx+m^2+1=0\) 

\(\Rightarrow\left(1-m\right)2^2+5m.2+m^2+1=0\)

\(\Rightarrow4-4m+10m+m^2+1=0\)

\(\Rightarrow m^2+6m+5=0\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=-1\\m=-5\end{matrix}\right.\)

Vậy \(m=-1,m=-5\) thì đa thức có nghiệm là 2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Nguyễn Minh Mẫn
Xem chi tiết
Kotori Minami
Xem chi tiết
Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
Ngô Nhất Khánh
Xem chi tiết
PhạmNguyễnKimAnh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Ngân
Xem chi tiết
Nguyen Thi Mai
Xem chi tiết
Trn Quỳnh Như
Xem chi tiết
daophanminhtrung
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)