Bài 24. Ôn tập học kì I

Phạm hải yến

Trộn 50ml dung dịch Na2CO3 0,2M vs 100ml dung dịch CuCl2 thu được kết tủa trắng a) Tính nồng độ mol/l của dung dịch CuCl2 đã dùng b) tính khối lượng kết tủa thu được

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 21:35

a) \(n_{Na_2CO_3}=0,05.0,2=0,01\left(mol\right)\)

PTHH: \(Na_2CO_3+CuCl_2\rightarrow CuCO_3\downarrow+2NaCl\)

              0,01------>0,01------->0,01

=> \(C_{M\left(CuCl_2\right)}=\dfrac{0,01}{0,1}=0,1M\)

b) \(m_{kt}=0,01.124=1,24\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thị Trúc Hà
Xem chi tiết
Hân Ngọc
Xem chi tiết
Đinh Cẩm Tú
Xem chi tiết
Thảo Ngọc
Xem chi tiết
Hoàng tử bóng đêm
Xem chi tiết
Phương
Xem chi tiết
Lê Hoàng Kim
Xem chi tiết
kim vo
Xem chi tiết
Trân trung đăng
Xem chi tiết
Nguyễn Mon
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)