Violympic toán 9

Hàn Thiên Băng

Tìm số tự nhiên n sao cho \(\frac{n^3-1}{9}\) là số nguyên tố.


Các câu hỏi tương tự
Hàn Thiên Băng
Xem chi tiết
Trần Việt Khoa
Xem chi tiết
Trần Việt Khoa
Xem chi tiết
Minh Hiếu
Xem chi tiết
Trần Việt Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Chiến
Xem chi tiết
Vương Thiên Nhi
Xem chi tiết
Hoai Bao Tran
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết