Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 2
Điểm SP 0

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (0)