Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 15
Số lượng câu trả lời 28
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (20)

Đang theo dõi (117)

~Quang Anh Vũ~
Bảo Bình love
Thanh Hà