Violympic toán 7

động minh mạnh

tìm nghiệm của các đa thức sau h(x) = 2x + 5

Nguyễn Huyền Trâm
27 tháng 5 2020 lúc 22:18

\(h(x)=2x+5\)

\(<=> \) \(h(x)=2x+5 =0\)

\(<=> 2x=-5\)

\(<=> x=\dfrac{-5}{2}\)

Bình luận (0)
Ngô Bá Hùng
28 tháng 5 2020 lúc 8:16

\(H\left(x\right)=2x+5\)

Xét \(H\left(x\right)=0\)

\(\Rightarrow2x+5=0\\ \Leftrightarrow x=-\frac{5}{2}\)

Vậy...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Thị Tuý Nga
Xem chi tiết
crewmate
Xem chi tiết
Dr. Lemon
Xem chi tiết
ngọc linh
Xem chi tiết
hoàng nguyễn phương thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Trang
Xem chi tiết
shanksboy
Xem chi tiết
Trần Bảo Hân
Xem chi tiết
Hoàng Hà Tiên
Xem chi tiết