Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Thảo Trần

Phân tích đa thức thành nhân tử

loading...

Nguyễn Lê Phước Thịnh
7 tháng 12 2022 lúc 22:33

=5x^2+15x-x-3

=(x+3)(5x-1)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Rhider
Xem chi tiết
Bánh cá nướng :33
Xem chi tiết
Rhider
Xem chi tiết
Trinh Phạm
Xem chi tiết
dmdaumoi
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
Khôi
Xem chi tiết
Huy Hoàng Nguyễn
Xem chi tiết
slyn
Xem chi tiết