Ôn tập Chương I

Nguyễn Trần Thành Đạt

 Nêu trình tự đọc bản vẽ nhà.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:52

Trình tự đọc bản vẽ nhà:

 Khung tên -> Hình biểu diễn -> Kích thước -> Bộ phận

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết