Ôn tập Chương I

Nguyễn Trần Thành Đạt

Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:52

Trình tự đọc bản vẽ lắp:

Khung tên -> Bảng kê -> Hình biểu diễn -> Kích thước -> Phân tích các chi tiết -> Tổng hợp

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết