Ôn tập Chương I

Nguyễn Trần Thành Đạt

Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:51

Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:

 Khung tên -> Hình biểu diễn -> Kích thước -> Yêu cầu kĩ thuật

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết