Ôn tập lịch sử lớp 7

Lê Thị Kiều My

Nếu sống ở các thế kỉ XIV - XVII, em có hưởng ứng phong trào Văn hoá Phục hưng không? Vì sao?

Elizabeth
23 tháng 9 2016 lúc 18:04

-  em sẽ hưởng ứng phong trào văn hóa phục hưng. vì phong trào này khôi phục những văn hóa của thời cổ đại đã mất, ổn định lại xã hội.

Bình luận (0)
Yuriko Lộc
2 tháng 10 2017 lúc 5:20

Dĩ nhiên là có ( dẫn chứng là các diễn biến về mặt kinh tế , xã hội, văn hóa của các nước ảnh hưởng).câu này bạn chủ yếu dưa vào các hậu quả , ảnh hưởng và ý nghĩa của phong trào để giải thích.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thư Minh
Xem chi tiết
Thành Lê
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Vũ Hoàng
Xem chi tiết
Dung Trương
Xem chi tiết
Thành Lê
Xem chi tiết
Nghỉ Hè - Học 24
Xem chi tiết
Thùy Thiên Tỷ
Xem chi tiết
pham huu huy
Xem chi tiết
Lê Thị Kiều My
Xem chi tiết