Ôn tập lịch sử lớp 7

Dung Trương

C1: Trình bày ý nghĩa của phong trào văn hoá Phục Hưng. Vì sao tư sản chọn lĩnh vực văn hóa đấu tranh đầu tiên chống phong kiến?

C2: Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt?

C3: Trình bày quân đội thời Trần. Quân đội thời Trần có điểm gì khác so với thời Lý?

C4: Nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông. Theo em nguyên nhân nào quan trọng nhất. Vì sao?

Phương Dung
26 tháng 12 2020 lúc 19:39

C1: Trình bày ý nghĩa của phong trào văn hoá Phục Hưng. Vì sao tư sản chọn lĩnh vực văn hóa đấu tranh đầu tiên chống phong kiến?

Y nghĩa

- Lên án giáo hội Ki tô, tấn công vào trật tự phong kiến, đánh bại tư tưởng phong kiến lỗi thời.

- Đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến trên mặt trận văn hoá tư tưởng.

- Đề cao tự do, xây dựng thế giới quan tiến bộ

- Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến

- Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá châu Âu phát triển cao hơnphong trào văn hoá phục hưng

Tư sản chọn lĩnh vực văn hóa đấu tranh đầu tiên chống phong kiến: vì những giá trị văn hoá cổ đại sẽ góp phần tác động, tập hợp được đông đảo dân chúng để chống lại phong kiến.

Bình luận (0)
Phương Dung
26 tháng 12 2020 lúc 19:40

C2: Trình bày diễn biến, kết quả và ý nghĩa cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt?

Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt.

- Quách Quỳ cho quân vượt sông tấn công vào phòng tuyến của ta nhưng bị quân ta phản công.

- Một đêm cuối xuân 1077, nhà Lý cho quân vượt sông, bất ngờ tấn công vào đồn giặc.

a. Diễn biến:

- Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”.

- Quách Quỳ chấp nhận “giảng hòa” và rút quân về nước.

c. Kết quả: quân ta dành thắng lợi

d. Ý nghĩa lịch sử:

- Củng cố nền độc lập của đất nước.

- Đập tan âm mưu xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

- Là một trong những trận đánh lớn trong lịch sử nước ta.

Bình luận (0)
Phương Dung
26 tháng 12 2020 lúc 19:43

C3: Trình bày quân đội thời Trần. Quân đội thời Trần có điểm gì khác so với thời Lý?

Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ.

+ Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.

+ Ở các làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.

So sánh:

_giống nhau: cùng thực hiện chính sách "ngụ binh ư nông"

_khác nhau:

+ quân đội nhà trần được chia làm hai loại: cấm quân và quân ở các lộ, cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình và vua. chính binh đóng ở các lộ đồng bằng, phiên binh đóng ở các lộ miền núi, hương binh đóng ở các làng, xã. khi có chiến tranh, còn có các quân đội của các vương hầu

+ quân đội nhà lý chỉ được phân chia thành hai loại: cấm quân và quân địa phương.

+ quân đội nhà trần được xây dựng theo chủ trương: "quân lính cốt tinh nhuệ,không cốt đông

Bình luận (1)
Phương Dung
26 tháng 12 2020 lúc 19:47

C4: Nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông. Theo em nguyên nhân nào quan trọng nhất. Vì sao?

* Nguyên nhân thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên:

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân.- Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến. Đặc biệt nhà Trần rất chăm lo sức dân, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân bằng nhiều biện pháp để tạo nên sự gắn bó giữa triều đình và nhân dân.- Có sự lãnh đạo của các vua Trần, đặc biệt của vua Trần Nhân Tông cùng các danh tướng Trần Hưng Đạo, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư,… với chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo đã buộc giặc từ thế mạnh chuyển dần sang thế yếu, từ chủ động chuyển sang bị động để tiêu diệt chúng, giành thắng lợi.- Tinh thần hi sinh, quyết chiến quyết thắng của toàn dân, mà nòng cốt là quân đội.

* Nguyên nhân quan trọng nhất: 

- Tất cả các tầng lớp nhân dân, các thành phần dân tộc đều tham gia đánh giặc, bảo vệ quê hương đất nước, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó các quý tộc, vương hầu là hạt nhân. Bởi vì, nếu không có sức mạnh của toàn dân thì cuộc kháng chiến chắc chắn thất bại.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
thanhtuyen nguyen
Xem chi tiết
Hiền Thương
Xem chi tiết
ღAlice Nguyễn ღ
Xem chi tiết
Hoàng Thanh Hà
Xem chi tiết
Người Vô Hình
Xem chi tiết
Alayna
Xem chi tiết
Nguyễn Bình Minh
Xem chi tiết
halinh
Xem chi tiết
Mạnh
Xem chi tiết