Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Ninh Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 59
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 0
Điểm SP 5

Người theo dõi (27)

Đang theo dõi (8)

Nhã Yến
Yato Noragami
duyên

Dòng thời gian