Ôn tập lịch sử lớp 7

pham huu huy

Nội dung của phong trào văn hóa phục hưng

Vai trò của phòng trào văn hóa phục hưng

Hoàng Sơn Tùng
4 tháng 12 2016 lúc 13:37

- Nội dung :

+, Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội

+, Đề cao giá trị con người

- Vai trò:

g-Lên án giáo hội Ki tô, tấn công vào trật tự phong kiến, đánh bại tư tưởng phong kiến lỗi thời.
-Đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến trên mặt trận văn hoá tư tưởng.
-Đề cao tự do, xây dựng thế giới quan tiến bộ
-Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến
-Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá châu Âu phát triển cao hơn
phong trào văn hoá phục hưng
  
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nghỉ Hè - Học 24
Xem chi tiết
Nhat Bang Le Thi
Xem chi tiết
linh Trần
Xem chi tiết
Thư Minh
Xem chi tiết
Thành Lê
Xem chi tiết
Bùi Cẩm Nhung
Xem chi tiết
Chu Thanh Bình
Xem chi tiết
ღAlice Nguyễn ღ
Xem chi tiết
Susi Candy น่ารัก
Xem chi tiết