Ôn tập lịch sử lớp 7

Nghỉ Hè - Học 24

Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục Hưng? Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng?

Online math
3 tháng 10 2016 lúc 5:59

Nguyên nhân, nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng

* Nguyên nhân:

– Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội

– Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế song không có địa vị xã hội -> đấu tranh giành địa vi xã hội -> Phong trào văn hóa Phục hưng .

* Nội dung:

– Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội Ki-tô

– Đề cao giá trị con người,con người phải được tự do phát triển.

– Đề cao khoa học tự nhiên,xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

Bình luận (0)
VĂN LƯƠNG NGỌC DUYÊN
25 tháng 9 2017 lúc 22:22

o Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội.

o Giai cấp tư sản có thể lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội ->đấu tranh giành địa vị xã hội -> Phong trào văn hóa Phục hưng.

Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng:

o Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội

o Đề cao giá trị con người

o Đề cao khoa học tự nhiên

o Xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

=> Phong trào Phục Hưng không chỉ có vai trò tích cực là phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến mà còn là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại, mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
pham huu huy
Xem chi tiết
Nhat Bang Le Thi
Xem chi tiết
Susi Candy น่ารัก
Xem chi tiết
Phụng Lu
Xem chi tiết
linh Trần
Xem chi tiết
Thư Minh
Xem chi tiết
Thiên Dương
Xem chi tiết
Xử Nữ
Xem chi tiết
ღAlice Nguyễn ღ
Xem chi tiết