Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 157
Số lượng câu trả lời 36
Điểm GP 0
Điểm SP 10

Người theo dõi (27)

Đang theo dõi (22)

Hà Đức Thọ
Tử Đằng
_silverlining
Phan Thùy Linh