Ôn tập lịch sử lớp 7

Nguyễn Đình Vũ Hoàng

phong trào văn hóa phục hưng còn là "cuôc cách mạng tiến bộ vĩ đại'' theo em là đúng không? Vì sao

Phan Thùy Linh
17 tháng 11 2016 lúc 19:32

Theo mik là đúng .Vì văn hóa phục hưng có tác dụng

-Lên án giáo hội Ki tô, tấn công vào trật tự phong kiến, đánh bại tư tưởng phong kiến lỗi thời.

-Đây là cuộc đấu tranh đầu tiên của giai

cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến trên mặt trận văn hoá tư tưởng.
-Đề cao tự do, xây dựng thế giới quan tiến bộ
-Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến
-Cổ vũ và mở đường cho nền văn hoá châu Âu phát triển cao hơn
phong trào văn hoá phục hưng

Dựa vào những yếu tố tác dụng trên ta có thể xem văn hóa phục hưng là cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại.

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Thư Minh
Xem chi tiết
Thành Lê
Xem chi tiết
Lê Thị Kiều My
Xem chi tiết
Nhat Bang Le Thi
Xem chi tiết
Phụng Lu
Xem chi tiết
Nghỉ Hè - Học 24
Xem chi tiết
Bùi Cẩm Nhung
Xem chi tiết
pham huu huy
Xem chi tiết
Susi Candy น่ารัก
Xem chi tiết