Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Nguyễn Bảo Ngọc

gen B dài 0,272 micrômet có tỉ lệ \(\dfrac{A}{G}\)0,6 do đột biến nên tỉ lệ \(\dfrac{A}{G}\)=60,32%

a, xác định dạng đột biến biết rằng chiều dài gen không thay đổi

b, số liên kết hiđrô thay đổi như thế nào

GIẢI GIÚP MK VỚI THỨ 5 MK PHẢI NỘP RỒI

THANK YOU TRƯỚC

lê văn công
18 tháng 12 2018 lúc 21:30

.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Trân
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Bùi Thế Trung
Xem chi tiết
Khuyen Nguyen
Xem chi tiết
Hoắc Minh
Xem chi tiết
Bùi Thế Trung
Xem chi tiết
caybutchi1102
Xem chi tiết
Mỹ Hạnh
Xem chi tiết