Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Hoắc Minh

Câu 1:

a) Loại đột biến gen nào không làm thay đổi số lượng và trình tự sắp xếp các aa trong phân tử Pr. . Đó là đột biến gì?

b) Vì sao trong cùng một kiểu đột biến thay thế cặp Nu này bằng cặp Nu khác nhưng lại vẫn gây nên những hậu quả rất khác nhau về chức năng của pr? Giải thích?

Câu 2:

a)Trong trường hợp nào thì đột biến chuyển thành thể đột biến?

b) Tại sao nói tính có hại của đột biến gen chỉ là tương đối?

Câu 3:

a) Loại đột biến gen nào không làm thay đổi số lượng và thành phần Nu của gen? Đột biến như vậy có thể làm thay đổi tính trạng của sinh vật hay không? Vì sao?

b) Loại đột biến gen nào chắc chắn không làm thay đổi tỉ lệ \(\dfrac{A+T}{G+X}\)của gen?

Pham Thi Linh
19 tháng 11 2017 lúc 9:48

Câu 1:

a. Đột biến gen ko làm thay đổi số lượng và trình tự sắp xếp các aa trong phân tử protein là đột biến thay thế 1 cặp (ví dụ thay thế 1 cặp AT = 1 cặp TA = 1 cặp GX = 1 cặp XG)

b. Trong cùng 1 kiểu đột biến thay thế 1 cặp nu này bằng 1 cặp nu khác nhưng vẫn gây hậu quả rất khác nhau về chức năng của pr vì: khi thay thế 1 cặp nu này bằng 1 cặp nu khác có thể dẫn tới thay thế bộ ba mã hóa aa. Bộ ba chứa nu trước đột biến và sau đột biến mã hóa các aa khác nhau \(\rightarrow\) thay đổi cấu trúc của pr \(\rightarrow\) thay đổi chức năng của pro

Câu 2:

a. Đột biến chuyển thành thể đột biến khi đột biến đó được biểu hiện ra KH

b. Tính có hại của đột biến gen chỉ là tương đối vì:

+ Có thể ở thời điểm này đột biến gen có hại nhưng ở thời điểm khác đột biến gen lại có lợi

+ Ở môi trường này đột biến gen có hại nhưng với 1 môi trường khác đột biến gen lại có lợi ...

Câu 3:

a. Đột biến ko làm thay đổi số lượng và thành phần nu của gen là đột biến thay thế cùng cặp ví dụ thay thế cặp AT = cặp TA, cặp GX = cặp XG

+ Đột biến như vậy vẫn có khả năng làm thay đổi tính trạng của sinh vật. Vì có thể bộ ba chứa cặp nu trước và sau đột biến mã hóa các aa khác nhau dẫn tới trình tự pro khác nhau \(\rightarrow\) biểu hiện tính trạng khác nhau

c. Loại đột biến chắc chắn ko làm thay đổi tỉ lệ (A+T)/(G+X) là đột biến thay thế cùng cặp ví dụ thay thế cặp AT = cặp TA, cặp GX = cặp XG

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết
bảo mai
Xem chi tiết
Khánh Phạm
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Khuyen Nguyen
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Khánh Phạm
Xem chi tiết
Viper
Xem chi tiết