Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 175
Số lượng câu trả lời 17
Điểm GP 1
Điểm SP 4

Người theo dõi (5)

Giang Le
trang huyen
Tên ?
Gojo Satoru

Đang theo dõi (1)

Gojo Satoru