Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 226
Điểm GP 11
Điểm SP 65

Người theo dõi (70)

phạm hoàng minh
THIÊN BÌNH
mon cute hạt me
Nhiên An
Min Lee

Đang theo dõi (222)

Huyền Bạch Hi
linh2k9
quỳnhnhuu
Nguyễn Mỹ
Love you