Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Khánh Phạm

Một gen có 150 vòng xoắn và có hiệu số giữa Nu loại X và Nu loại khác là 10%. Đột biến gen xảy ra theo các trường hợp sau:

a. Sau đột biến, khối lượng gen giảm xuống 1800 đvC và giảm 1 Nu loại T

b. Sau đột biến, L gen không đổi và gen có 601 Nu loại A

c. Sau đột biến, tổng số Nu của gen không đổi và gen đột biến có tỉ lệ T/X=67,2%.

Với mỗi trường hợp nêu trên, hãy xác định số Nu từng loại của gen đột biến và dạng đột biến gen


Các câu hỏi tương tự
Chi Lê
Xem chi tiết
Hiền Cherry
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Khánh Phạm
Xem chi tiết
Lê Ngọc Thanh Trúc
Xem chi tiết
Khuyen Nguyen
Xem chi tiết
Hai Lúa
Xem chi tiết
Scarlett Ohara
Xem chi tiết