Di truyền và biến dị - Chương IV. Biến dị

Lê Ngọc Thanh Trúc

1) Gen D có 2430 liên kết hidro. Phân tử mARN do gen D sao mã có 10% uraxin và 20% adenin. Gen D bị đột biến thành gen d. Gen d tự sao 3 lần nhận của môi trường 1890 adenin và 4430 xitozin. Xác định:

a) Số lượng từng loại nu của gen D

b) Dạng đột biến xảy ra ở gen D

2) Gen dài 4080 A và có số nu loại adenin chiếm 20% so với tổng số nu của gen. Gen bị đột biến mất 1 đoạn. Đoạn mất chứa 60 xitozin và số liên kết hidro của gen sau đột biến là 2850.

a) Tính số lượng từng loại nu của gen sau đột biến.

b) Gen sau đột biến nhân đôi 3 lần. Tính số lượng từng loại nu môi trường cung cấp.


Các câu hỏi tương tự
Khuyen Nguyen
Xem chi tiết
Lê Vân Anh
Xem chi tiết
Vy Nguyễn
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Khánh Phạm
Xem chi tiết
Chi Lê
Xem chi tiết
Trần Khánh
Xem chi tiết
Thu Thảo Đỗ
Xem chi tiết
Hoắc Minh
Xem chi tiết