Chương III : Thống kê

Nguyễn Bùi Đại Hiệp

\(cho:\dfrac{1}{c}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)\left(a,b,c\ne0;a-c\ne0;b-c\ne0\right)\)

Chứng minh rằng : \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{a-c}{b-c}\)

Giúp mình với các bạn ơileuleulolang


Các câu hỏi tương tự
Kẻ Lạnh Lùng
Xem chi tiết
Phạm Thị Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Tăng Nhật Trường
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
WW
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Phan Thị Thúy Quỳnh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết