Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nam Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 286
Số lượng câu trả lời 85
Điểm GP 9
Điểm SP 99

Người theo dõi (50)

Nhóc
huong vu
Lê Phương Linh
jackson
NGUYEN HOANG DUNG

Đang theo dõi (31)

 Mashiro Shiina
Akai Haruma
phynit
Học 24h
văn tài

Dòng thời gian