Chương II : Tam giác

Anh Trâm

cho△ABC ⊥ tại A , M là trung điểm của AC . Trên tia đối của tia MB lấy D sao cho MD = MB

a) CM AD = BC

b) CM CD⊥AC

c) đường thẳng qua B // với AC cắt tia DC tại N . CM △ ABM = △ CNM  ( vẽ hình + GT,KL)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 19:44

a: Xét ΔAMD và ΔCMB có

MA=MC

\(\widehat{AMD}=\widehat{CMB}\)

MD=MB

Do đó: ΔAMD=ΔCMB

=>AD=BC

b: Xét ΔMAB và ΔMCD có

MA=MC

\(\widehat{AMB}=\widehat{CMD}\)

MB=MD

Do đó: ΔMAB=ΔMCD
=>\(\widehat{MAB}=\widehat{MCD}=90^0\)

mà hai góc này là hai góc ở vị trí so le trong

nên AB//CD

=>CD\(\perp\)AC

c: Xét tứ giác ABNC có

AB//NC

AC//BN

Do đó: ABNC là hình bình hành

=>CN=AB

Xét ΔMAB vuông tại A và ΔMCN vuông tại C có

MA=MC

AB=CN

Do đó: ΔMAB=ΔMCN

loading...

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hằng lê
Xem chi tiết
nguyễn hoài anh
Xem chi tiết
Yoo Jin
Xem chi tiết
Ngan Vo Kim
Xem chi tiết
Mai Chi
Xem chi tiết
Mai Chi
Xem chi tiết
Trần Đông
Xem chi tiết
Tống Thị Hồng Nhung
Xem chi tiết
Bảo Trần
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)