Chương II : Tam giác

Tống Thị Hồng Nhung

Bài 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của AC. Trên tia đối của tia MB lấy điểm MD = MB Chứng minh rằng: a) AB = CD và AC vuông góc với CD b) AD = BC và AD //BC c)góc ABM > góc ACM

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 3 lúc 10:37

a: Xét tứ giác ABCD có

M là trung điểm chung của AC và BD

=>ABCD là hình bình hành

=>AB=CD và AB//CD

=>AC vuông góc CD

b: ABCD là hình bình hành

=>AD//BC và AD=BC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
hằng lê
Xem chi tiết
Mai Chi
Xem chi tiết
Cao Bảo Nam
Xem chi tiết
sumie
Xem chi tiết
Nam Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Nguyên Anh
Xem chi tiết
Huỳnh Kim Uyên
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Trâm
Xem chi tiết
Mai Chi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)