Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

nguyễn hà phương

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH biết AH = 6 cm - HB = 9 cm Tính độ dài của HB HC

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 14:14

HC=6^2/9=4cm

Bình luận (1)
HaNa
25 tháng 5 lúc 14:19

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác ABC vuông tại A có:

\(AH^2=HB.HC\)

\(\Rightarrow HC=\dfrac{AH^2}{HB}=\dfrac{6^2}{9}=4\left(cm\right)\)

Vậy độ dài của  HC là 4cm.

Bình luận (1)
nguyễn hà phương
25 tháng 5 lúc 14:26

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH phân giác AD biết BC = 5 cm DC = 20 cm Tính độ dài AB AC HB HC và diện tích tam giác AHD

Bình luận (0)
nguyễn hà phương
25 tháng 5 lúc 14:39

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH phân giác AD biết BC = 5 cm DC = 20 cm Tính độ dài AB AC HB HC và diện tích tam giác AHD

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
Nhân Nè
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Bảo Ngọc
Xem chi tiết
Garena Predator
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Khoa
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Hân Lê Thị hà
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)