Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Nguyễn Lê Phước Thịnh
30 tháng 11 lúc 22:42

c: BC=16m

\(AC=8\sqrt{3}\left(m\right)\)

\(\widehat{B}=60^0\)

Bình luận (0)
Nguyễn Cẩm Uyên
22 tháng 11 lúc 19:33

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Cẩm Uyên
22 tháng 11 lúc 19:33

Bạn tham khảo nhé

Bình luận (0)
Dzịt
19 tháng 11 lúc 11:11

\(\widehat{B}=90^0-\widehat{C}=60^0\)

Bình luận (0)
Chanh Xanh
19 tháng 11 lúc 8:38
Giải toán trên mạng - Giúp tôi giải toán - Hỏi đáp, thảo luận về toán học -  Học trực tuyến OLM
Bình luận (0)
Nguyễn Hoàng Minh
16 tháng 11 lúc 14:30

a, Đổi 0,5dm=5cm

Hệ thức lượng: \(BC=\dfrac{AB^2}{BH}=33,8\left(cm\right)\)

PTG: \(AH=\sqrt{AB^2-BH^2}=12\left(cm\right)\)

\(\sin B=\dfrac{AH}{AB}=\dfrac{12}{13}\approx0,9231\\ \sin C=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{5}{13}\approx0,3846\)

b, \(BC=BH+HC=7\left(cm\right);AC=\sqrt{CH\cdot BC}=2\sqrt{7}\left(cm\right)\\ AB=\sqrt{BH\cdot BC}=\sqrt{21}\left(cm\right)\)

\(\sin B=\dfrac{AC}{BC}=\dfrac{2\sqrt{7}}{7}\approx0,7559\\ \sin C=\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}\approx0,6547\)

 

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Loading...

Khoá học trên Online Math (olm.vn)