Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

nguyễn hà phương
Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH phân giác AD biết BC = 5 cm DC = 20 cm Tính độ dài AB AC HB HC và diện tích tam giác AHD 
Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 13:59

BC>DC là sai đề rồi bạn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
Nhân Nè
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Quynh Existn
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Thảo
Xem chi tiết
Quynh Existn
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Khoa
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)