Chương I - Hệ thức lượng trong tam giác vuông

nguyễn hà phương

Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH Tính độ dài AB , AC biết HB = 4,5 cm và HC = 8 cm BC = 13 cm và HB - HC = 5 cm BC = 25 cm và HP/HC = 3/2 cm

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 13:52

a: AB=căn 4,5*12,5=7,5cm

AC=căn 8*12,5=10cm

b: HB=(13+5)/2=9cm

HC=13-9=4cm

AB=căn 9*13=3 căn 13cm

AC=căn 4*13=2căn 13cm

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
nguyễn hà phương
Xem chi tiết
Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Nhân Nè
Xem chi tiết
Phạm Quỳnh Trang
Xem chi tiết
H Thọ
Xem chi tiết
Hân Lê Thị hà
Xem chi tiết
Nhi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)