Bài 2: Hình thang

Bin bin

cho tam giác ABC gọi các điểm O,E,F lần lược là trung điểm của các cạnh AB,AC và BC .Chứng minh tứ giác AOFE là hình bình hành


Các câu hỏi tương tự
an hoàng
Xem chi tiết
Phạm Mỹ Uyên
Xem chi tiết
Huỳnh Nhật Thái
Xem chi tiết
Trần Dũng
Xem chi tiết
haan
Xem chi tiết
Phong Vũ Thành
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Mẫn Nghi
Xem chi tiết
38. Đặng Hồng Vy 11A1
Xem chi tiết
Nguyễn Đắc Toàn
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Lan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)