Bài 24. Ôn tập học kì I

Yếnn Thanhh

Cho hỗn hợp gồm 5,6 gam fe và 4,8 gam mg tác dụng hoàn toàn với dd hcl dư sinh ra V lít khí h2(đktc)

a) tính thể tích khí thoát ra ở đktc?

b)tính thể tích dd hcl2m cần dùng?

c)tính khối lượng muối thu được sau phản ứng

 

乇尺尺のレ
20 tháng 12 2023 lúc 20:55

\(a)n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1mol\\ n_{Mg}=\dfrac{4,8}{24}=0,2mol\\ Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\)

0,1       0,2            0,1         0,1

\(Mg+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2\)

0,2        0,4           0,2            0,2

\(V_{H_2}=\left(0,1+0,2\right).22,4=6,72l\\ b)V_{ddHCl}=\dfrac{0,2+0,4}{2}=0,3l\\ c)m_{muối}=0,1.127+95.0,2=31,7g\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương
Xem chi tiết
Linh Khánh
Xem chi tiết
Mai Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh
Xem chi tiết
Dương Nguyễn Thị Thùy
Xem chi tiết
Vũ Đức Hiếu
Xem chi tiết
Lê Anh Phúc
Xem chi tiết
Nguyen Kieu Ky Anh
Xem chi tiết
Lê Minh Phương
Xem chi tiết