Bài 24. Ôn tập học kì I

Nguyễn Hữu Khánh

Cho 4,4 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO tác dụng với dung dịch HCl 3,65% (dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí H2 (đktc). (a) Viết PTHH xảy ra và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X. (b) Tính nồng độ phần trăm các chất có trong dung dịch Y.

Thảo Phương
12 tháng 12 2021 lúc 10:36

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Thùy
Xem chi tiết
Đặng Khả Tú
Xem chi tiết
KAALL
Xem chi tiết
Vy Trần
Xem chi tiết
H.Sơn
Xem chi tiết
lê thuận
Xem chi tiết
arthur
Xem chi tiết
Lê Anh Phúc
Xem chi tiết
Jang Min
Xem chi tiết