Bài 24. Ôn tập học kì I

Mai Thùy

Cho 27,2 gam hỗn hợp X gồm Zn và ZnO tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được dung dịch muối và 4,48 lít khí (đktc) a) Viết pthh b) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp c) Tính khối lượng dung dịch HCl 10% cần dùng để hòa tan hết hỗn hợp trên


Các câu hỏi tương tự
Đặng Khả Tú
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Khánh
Xem chi tiết
H.Sơn
Xem chi tiết
Uminou
Xem chi tiết
Hoàng nguyển
Xem chi tiết
Jang Min
Xem chi tiết
Vy Trần
Xem chi tiết
Nguyễn Tấn Đông
Xem chi tiết
lê thuận
Xem chi tiết