Violympic toán 9

Châu Châu

Cho a,b,n ∈ N*. Biết rằng với mọi số tự nhiên k khác b ta đều có kn - a ⋮ k - b

Châu Châu
12 tháng 7 2019 lúc 21:58

CMR: a=bn

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Châu Châu
Xem chi tiết
Lê Tấn Dũng
Xem chi tiết
Hoàng Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Lâm
Xem chi tiết
Bùi Hiền Thảo
Xem chi tiết
Phạm Minh anh
Xem chi tiết
Tường Nguyễn Thế
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Anh
Xem chi tiết
hello hello
Xem chi tiết